Pyly zwlokniajace

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają najpoważniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia wykonywających w takim miejscu osób.

Atlant gel

Ze powodu na wpływ na okres zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym stanowiskiem w centrum emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest aktywne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche i mokre. Najczęściej stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jeden z najdostępniejszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowie. Zaletą tego rozwiązania jest słaba skuteczność odpylania, a przeważnie są przydatne w związaniu z różnymi odpylaczami. Bardzo wielką efektywnością działania określają się odpylacze filtracyjne. Wykorzystywane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punkcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na skutek przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania pragną istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu i z określonego zagrożenia.