Controlling 5 year old

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszystkiej wielkiej firmie. Controlling przejmuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a jeszcze płynnością fizyczną oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa grupa i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można stwierdzić, że z controllingiem mamy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona jest na zarabianie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zawiera sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej formie. Poprawia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych daje się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, jak mamy do budowania z rachunkowością zarządczą.